Privacy Verklaring

Bij de Kamer van Koophandel sta ik geregistreerd onder de naam Nicole Adelaars met kvknummer 69665273. Voor vragen, opmerkingen of andere zaken ben ik per e-mail bereikbaar. Ook ben ik via messenger van Facebook te bereiken.

Nicole Adelaars respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING

In principe heb ik geen enkele gegevens van mijn lezers nodig. Echter ontkom je er bij het bezoeken van een website niet aan dat je wat persoonlijke restjes achter laat. Denk maar aan je email-adres of IP-adres dat achterblijft als je reageert op een artikel. Gelukkig is het alleen voor mij zichtbaar en doe ik er verder helemaal niets mee.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Versio is de host van deze website. Alle gegevens die je via mijn website achterlaat (zoals naam, email-adres en ip-adres) worden opgeslagen op de servers van Versio. Versio heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derde tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.

COOKIES EN DERGELIJKE

Nicole Adelaars gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Nicole Adelaars gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

DUUR VAN DE OPSLAG

In beginsel laat ik alle reacties gewoon staan na plaatsing. Conform de wet moet ik ze verwijderen nadat ik ze niet meer gebruik. Maar ik meen dat reacties bij het artikel horen en dat zolang het artikel online staat de reacties dus ook online moeten blijven.  Door het plaatsen van een reactie stem je hier ook mee in.

RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE OF WISSEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Je hebt altijd het recht om de door Nicole Adelaars opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een email met je verzoek naar va@nicoleadelaars.nl. Via deze mail kun je ook contact opnemen als je bezwaar wil maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Nicole Adelaars en kom je er met mij niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

DATALEK MELDING

Per 1 januari 2016 ben ik, als website beheerder, verplicht om bij datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn.

Contactgegevens

Nicole Adelaars
va@nicoleadelaars.nl

Overige contactgegevens zoals telefoonnummer en/of adres zijn eventueel via email op te vragen.
Contact kan ook verlopen via Facebook.